ERNSTIGE REKENWISKUNDE PROBLEMEN EN DYSCALCULIE

Het Masterplan Dyscalculie is in 2013 van start gegaan. Het Masterplan Dyscalculie ondersteunt scholen en onderwijsinstellingen (PO, VO, (V)SO en MBO) bij het implementeren van een aanpak voor leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Dit gebeurt middels voorlichting, professionalisering en de ontwikkeling van handreikingen. De protocollen ERWD zijn leidend.


Bekijk ook de mini-documentaire


Nieuws

25 mei 2016  Inventarisatie naar implementatie protocol dyscalculie
In het voorjaar van 2016 is er een digitale ênquete opengesteld om te kijken welke behoeften er nog liggen binnen po, vo en mbo om de begeleiding van ERWD-leerlingen te versterken. Ook is nagegaan in hoeverre de protocollen binnen het onderwijs worden toegepast. Concluderend kan gesteld worden dat de begeleiding van ERWD-leerlingen binnen het onderwijs behoorlijk op de kaart staat. Het begin is gemaakt.   Lees verder

11 april 2016  Terugblik op regiobijeenkomsten
In maart 2016 vonden er vijf regionale bijeenkomsten plaats in het kader van het masterplan Dyscalculie. Tijdens deze bijeenkomsten werden deelnemers meegenomen in de uitgangspunten voor het voeren van rekenwerkgesprekken met leerlingen.   Lees verder

4 april 2016  Onderzoekers identificeren getalgevoel als risicofactor voor dyscalculie
Dat het inzicht van een kind in de klankstructuur van taal een indicatie is van zijn leesvaardigheden op latere leeftijd, is algemeen bekend en erkend. Onderzoekers van de KU Leuven ontdekten nu dat getalgevoel een even goede voorspeller kan zijn van rekenprestaties. Dit opent perspectieven voor de snelle detectie van dyscalculie. Contact: professor Bert De Smedt, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven. Lees verder

25 januari 2016
 Rekenexamen ER: informatie over het mondeling
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft nieuwe informatie gepubliceerd over het rekenexamen ER. Lees verder

18 januari 2016
 CvTE en ROC Nijmegen maken filmpjes over rekenen

Zowel het College voor Toetsen en Examens (CvTE) als ROC Nijmegen hebben onlangs een filmpje gemaakt over rekenen.  Lees verder

12 januari 2016  Onderzoek

Hoe ver bent u op uw school al met de begeleiding van leerlingen met een rekenprobleem? Heeft het onderwerp de aandacht en is daarmee alles gezegd? Of is de ondersteuning van alle leerlingen, ongeacht hun rekenvaardigheid tiptop in orde? Lees verder

9 november 2015  Brochure en activiteitenplanning rekentoets vo
De brochures 'Kaders rekentoets vo 2016' en 'Rekentoets ER vo 2015-2016' zijn gepubliceerd. De activiteiten voor de rekentoets vo zijn toegevoegd aan de Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2016. Lees verder

3 november 2015  Overdracht Train de trainer op 17 december 2015
Het Masterplan Dyscalculie organiseert een bijeenkomst om een Train-de-trainer over te dragen aan belangstellenden die de training richting het onderwijsveld verder uit kunnen zetten.   Lees verder

8 oktober 2015  Het ER-examen voor MBO
In september verzorgde Ameling Algra van het CVTE een informatieve sessie over het ER-examen voor het MBO. Algra toonde een model op basis waarvan het ER-examen gepositioneerd kan worden. Het ER-examen is een aangepast examen bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie.  Lees verder

8 oktober 2015  Rekenen in andere vakken
In het kader van het Masterplan Dyscalculie zijn we bezig met de ontwikkeling van een instrument voor rekenen in andere vakken. Dit instrument is erop gericht om docenten die in het VO en MBO vakken geven waarin rekenen een rol speelt te ondersteunen in de begeleiding van leerlingen/studenten met een rekenprobleem.  Lees verder

8 oktober 2015   Beslismodel
Binnen het project zijn voor de sectoren VO en MBO beslismodellen ontwikkeld op basis waarvan instellingen in samenspraak met leerlingen/studenten kunnen besluiten om voor de examinering gebruik te maken van de ER-toets of het ER-examen.  Lees verder

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en het actuele aanbod.
Meld u nu aan

Tip van de maand

Voer eens een diagnostisch gesprek aan de hand van het drieslagmodel


Flitsberichten

Het laatste nieuws kunt u lezen in: 
Flitsberichten Steunpunt vo
Flitsberichten Steunpunt mbo

Protocollen Dyscalculie

Protocol Dyscalculie PO
Protocol Dyscalculie VO
Protocol Dyscalculie MBO


Stappenplan Dyscalculie

Stappenplan PO
Stappenplan VO
Stappenplan MBO