ARTIKELEN

In de e-nieuwsbrief van Masterplan Dyscalculie worden regelmatig artikelen opgenomen. Deze artikelen zijn tevens op deze website terug te vinden.

Primair onderwijs, sbo, so: Kiezen in rekendoelen met leerroutes van Passende Perspectieven  / Nina
    Boswinkel. In: Nieuwsbrief Masterplan dyscalculie, april 2015

Praktijkonderwijs, VSO arbeid: passende perspectieven in het praktijkonderwijs  / Nina Boswinkel
    In: Nieuwsbrief Masterplan dyscalculie, april 2015

Voortgezet onderwijs: Passende perspectieven – rekenen in het vmbo  / Nina Boswinkel
    In: Nieuwsbrief Masterplan dyscalculie, april 2015
Pilottraining ERWD in po, vo en mbo / Elleke Ketelaars
    In: Nieuwsbrief Masterplan dyscalculie, april 2015  
Signalering van rekenproblemen in het voortgezet onderwijs / Mieke van Groenestijn
    In: Nieuwsbrief Masterplan dyscalculie, oktober 2014   
Signalering van (zeer) zwakke rekenaars met methodeonafhankelijke toetsen / Judith Hollenberg (Cito)
    In: Nieuwsbrief Masterplan dyscalculie, oktober 2014   
Hoe signaleer je dyscalculie? Vijf aandachtspunten voor basisscholen / Jojanneke van der Beek
    (Univ. van Utrecht). - In: Nieuwsbrief Masterrplan dyscalculie, oktober 2014    
Protocollen ERWD  / Mieke van Groenestijn
    In: Nieuwsbrief Masterrplan dyscalculie, december 2013   


KPC Groep