Signalering van rekenproblemen

TIP: Gebruik het drieslagmodel bij signalering van rekenproblemen

Het drieslagmodel is ontwikkeld om het probleemoplossend handelen van de leerling te analyseren.  De leerkracht kan hier vervolgens zijn didactiek op aanpassen.
Om rekensituaties goed op te lossen is het noodzakelijk dat een leerling over efficiënte procedures beschikt. Aan de hand van onderstaande stappen kan probleemoplossend geanalyseerd worden.
CONTEXT Wanneer een leerling rekent moet hij of zij uit een authentiek, functioneel en samenhangend geheel de juiste informatie afleiden om een beslissing te nemen, een reactie te geven of handeling uit te voeren. Van context naar bewerking gebeurt door te plannen (identificeren, analyseren, betekenis verlenen, voorkennis activeren, oplossing bedenken)
BEWERKING Om de juiste handeling uit te voeren moet de leerling de situatie eerst identificeren en begrijpen, de getalsmatige informatie eruit halen en deze betekenis geven. De bewerking moet vervolgens tot uitvoering gebracht worden (doen).
OPLOSSING Vervolgens moet de leerling bepalen wat hij met die informatie gaat doen. Hier hoort meestal een berekening bij. Daarna gaat een leerling tot actie over. Tenslotte kan hij beoordelen of zijn actie juist is geweest door te reflecteren aan de opdracht en de context. (controleren)
In veel situaties moeten handelingen gedurende dit proces worden bijgesteld. Dit gebeurt door te reflecteren op het handelen en vervolgens nieuwe actie te plannen.
 
In het protocol wordt het drieslagmodel verder uitgelegd en worden er praktische tips uitgewerkt.
Zie voor meer informatie en een uitleg middels het drieslagmodel : http://wij-leren.nl/rekenproblemen-ERWD.php
KPC Groep