OVER MASTERPLAN DYSCALCULIE

Het Masterplan Dyscalculie werkt aan de invoering van de protocollen Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie in het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dit gebeurt via voorlichting, professionalisering en de ontwikkeling van aanvullende materialen.

 

Het Masterplan Dyscalculie is een project in opdracht van het ministerie van OCW. Het wordt uitgevoerd door KPC Groep, Steunpunt Taal en Rekenen VO en Steunpunt Taal en Rekenen MBO in samenwerking met diverse partners in het onderwijsveld.

KPC Groep

steunpunt vo


Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en het actuele aanbod.  
  Meld u nu aan

Protocollen Dyscalculie

  Protocol Dyscalculie PO
  Protocol Dyscalculie VO
  Protocol Dyscalculie MBOKPC Groep