LINKS MBO

Aanbodoverzicht taal-rekenen-mvt

Overzicht van het aanbod aan leermiddelen, toetsen, volgsystemen, nascholing en (beleids)ondersteuning op het gebied van rekenen, taal en moderne vreemde talen. Het aanbod is uitgesplitst naar voortgezet onderwijs, mbo en volwasseneneducatie.
De website is een onderdeel van het Steunpunt taal en rekenen vo.
www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nlCito middelbaar beroepsonderwijs

Cito ontwikkelt onder regie van het College voor Examens de voorlopers van de Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal, rekenen en Engels voor het mbo (COE), die in de pilotjaren beproefd worden. Met onder andere voorbeeldexamens Nederlandse taal en rekenen, 3F en 2F pilot Nederlandse taal en rekenen.
www.cito.nl/Onderwijs/Middelbaar%20beroepsonderwijs/...Examenblad mbo

Examenbladmbo.nl is de officiŽle website voor de centraal ontwikkelde examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Deze site is een initiatief van het College voor Examens (CvTE), verantwoordelijk voor de centraal ontwikkelde examens (COE's) in het mbo.
www.examenbladmbo.nlIntensiveringstraject rekenen mbo

Het ministerie van OCW heeft het Steunpunt taal & rekenen mbo opdracht gegeven om een intensiveringstraject rekenen te starten. De tegenvallende examenresultaten vormden de aanleiding. Voor het mbo bestaat dit tweejarige intensiveringstraject uit maximaal drie bezoeken aan alle bekostigde mbo-instellingen.
www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/p000779/nieuws/....
 


Rekenen in de kwalificatiedossiers

Op de website van het Steunpunt Taal & Rekenen MBO is een overzicht te vinden taal- en rekeneisen in de kwalificatiedossiers 2012-2013.
www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/p000059/...Rekenen en wiskunde in het mbo

Het Freudenthal instituut doet onderzoek naar rekenen/wiskunde in het mbo en ondersteunt scholen en docenten bij ontwikkel- en implementatietrajecten.
www.fi.uu.nl/mboSteunpunt taal & rekenen mbo

Het taal- en rekenonderwijs is volop in beweging. Met referentieniveaus worden voor alle onderwijsniveaus de eisen voor taal en rekenen vastgesteld. Het is aan de scholen zelf om het onderwijs zo in te richten, dat leerlingen dat niveau halen. Het Steunpunt taal en rekenen mbo springt in op deze ontwikkelingen.
www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo


Studeren met een beperking

Deze website is voor mbo-professionals die als manager, docent, stagebegeleider, intaker of beleidsmedewerker te maken hebben met studenten met een beperking.
Deze website bevat praktische handreikingen, van instellingen voor instellingen, om het studeren en diplomeren voor studenten met een beperking in het mbo mogelijk te maken.
www.studerenmeteenbeperking.nl


Proef op de som - studeren met dyscalculie

De documentaire ‘PROEF OP DE SOM – studeren met dyscalculie’ dompelt je gedurende 30 minuten onder in de wereld van jongeren met dyscalculie. Jonge leerlingen, studenten en ouders getuigen over de moeilijkheden die ze ervaren in hun schoolloopbaan en vertellen hoe ze bepaalde drempels succesvol overwonnen. Deskundigen lichten een aantal inzichten en aandachtspunten over deze stoornis toe.
http://www.arteveldehogeschool.be/dyscalculie/documentaire/nederlands-gesproken

KPC Groep