PRODUCTEN

Producten ontwikkeld vanuit het Masterplan

Handreikingen in posterformaat die u kan helpen op operationeel niveau en op strategisch / tactisch niveau het protocol Ernstige RekenWiskunde Problemen en Dyscalculie te implementeren.
Handreiking mbo Bestellen Downloaden (pdf)
Signaleringskaart mbo   Downloaden (pdf)
Waaier mbo   Downloaden (pdf)
Beslismodel ER-rekentoets mbo   Downloaden (pdf)
Stappenplan MBO Bekijken  


Producten ontwikkeld door anderen

Checklist doorlopende leerlijnen taal en rekenen SLO en partners checklist PO VO MBO


Presentaties conferentie 8 december 2014

Op donderdag 8 december 2014 vond in Utrecht de Conferentie Masterplan Dyscalculie voor het beroepsonderwijs plaats. De materialen en presentaties stellen we graag digitaal beschikbaar.
A6-kaart MBO dyscalculie.pdf
Waaier dyscalculie.pdf
Blijven werken aan begripsvorming.pdf
Goed instellingsbeleid.pdf
Het rekengesprek met het drieslagmodel.pdf
Het rekenwerkgesprek.pdf
Hoe hebben ze 't geleerd.pdf
Hoe ziet een goede rekenles eruit.pdf
Hulp bij rekenwiskundeproblemen in het MBO.pdf
Met mij kan je rekenen.pdf
Realistisch rekenen.pdf
Studenten-screenen-en-onderzoeken.pdf
Werken met een denkpapier MBO.pdf
KPC Groep