PUBLICATIES EN ONDERZOEK

Rapporten


Niet afhaken maar aanhaken (Hogeschool Utrecht, i.o.v. CvTE)
Verslag van een onderzoek (Van Groenestijn & Hoogland, 2012), uitgevoerd door het Lectoraat Gecijferdheid van de Hogeschool Utrecht, naar rekenprestaties van leerlingen met ernstige rekenproblemen in VO en MBO. De opdracht van het CvTE luidde: Ga na of er verbeterpunten zijn in de rekentoets die maken dat leerlingen met een ernstige rekenachterstand op een faire manier worden beoordeeld.   
Rapport: Niet afhaken maar aanhaken

 

Rekenen in beeld / Hoogland, Kees, Koning, Jaap de & Tanis, Olivier (Rotterdam, Erasmus Universiteit/SEOR, 2013)
Onderzoek in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs naar de vraag of beeldende versies van rekenopgaven beter gemaakt worden dan talige versies. Daarnaast wordt onderzocht of kenmerken van leerlingen invloed hebben op het verschil in rekenprestaties met beide typen vragen.
Rekenen in beeld

JOB-rekentour. Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs (2015)
JOB heeft onderzoek gedaan naar de vraag: ‘Wat ervaren studenten in het mbo binnen hun huidige rekenonderwijs als succesvol en welke verbeteringen zouden in hun ogen nodig zijn om hen voor te bereiden op het centrale rekenexamen?’ Zij komen onder andere tot de conclusie dat veel respondenten niet op de hoogte zijn van extra ondersteuning en/of aangepaste examens voor studenten met dyscalculie  
JOB-rekentour
 

Artikelen

Rekenvaardigheden toetsen in een mbo koksopleiding / Jonker, Vincent, Wijers, Monica & Hoogenboezem, Mark (2014) In: Volgens Bartjens, 34 (2), (pp. 35-37).
Verslag van een onderzoekje uitgevoerd door een docent van de koksopleiding van ROC Midden Nederland. De onderzoeksvraag: ‘heeft authentiek toetsen op het gebied van omgaan met maten en gewichten effect op de toetsresultaten in het domein meten (binnen een mbo koksopleiding)?’
Hoe signaleer je dyscalculie? Vijf aandachtspunten voor basisscholen / Jojanneke van der Beek
    (Univ. van Utrecht). - In: Nieuwsbrief Masterrplan dyscalculie, oktober 2014 


KPC Groep