TOETSING EN EXAMINERING

Pilot dyscalculie rekenexamen MBO

In het schooljaar 2013-2014 wordt voor studenten MBO met ernstige rekenproblemen of dyscalculie de mogelijkheid geboden tot het afleggen van een aangepast rekenexamen (2F en 3F). De aanpassing betreft zowel de hulpmiddelen, als de afnamecondities, als de eisen (de opgaven zijn eenvoudiger).
Pilot dyscalculie rekenexamen mbo

 KPC Groep