BEROEPSONDERWIJS

Protocol MBO

erwd3Het Protocol ‘Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO (ERWD 3), geeft onderwijsinstellingen en afdelingen concrete handvatten voor het vormgeven van beleid op het gebied van het signaleren, begeleiden en eventueel doorverwijzen van leerlingen met Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie. Het richt zich op rekenzwakke studenten voor wie leren rekenen veel tot zeer veel moeite kost. De aanwijzingen voor instellings- en opleidingsspecifiek rekenbeleid helpen voorkomen dat deze studenten te weinig rendement uit de rekenlessen halen. De doelgroep is iedereen die bij dit onderwijs is betrokken, van leidinggevende tot (reken)docenten en van rekenspecialist tot studieloopbaanbegeleiders.
Protocol ERWD3 (pdf) | Samenvatting protocol ERWD3 (pdf)


Protocol Dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen

Op 31 maart 2012 verscheen het Protocol Dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen, opgesteld door onder andere Hans van Luit, hoogleraar Dyscalculie aan de Universiteit Utrecht. Dit protocol biedt handvatten voor gedragsdeskundigen om door verantwoord onderzoek te bepalen of een rekenzwakke leerling dyscalculie heeft.
Het Protocol dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen is te bestellen via Graviant uitgeverij.
 

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en het actuele aanbod. 
Meld u nu aan

Protocol MBO

Protocol ERWD3 (pdf)
Samenvatting protocol mbo (pdf)
Handreiking mbo (pdf)
Stappenplan mbo
KPC Groep