NIEUWS

Beslismodel

Binnen het project zijn voor de sectoren VO en MBO beslismodellen ontwikkeld op basis waarvan instellingen in samenspraak met leerlingen/studenten kunnen besluiten om voor de examinering gebruik te maken van de ER-toets of het ER-examen. Kortgezegd komt het erop neer dat zowel van de kant van de leerling/student als van de kant van de instellingen inspanningen moeten zijn gepleegd om te werken aan het vergroten van de rekenvaardigheid. Een en ander moet zijn vastgelegd in een dossier.

Beslismodel ER-toets VO
Beslismodel ER-toets MBO
 

 

 Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en het actuele aanbod.
Meld u nu aan