NIEUWS

Inventarisatie naar implementatie protocol dyscalculie

In het voorjaar van 2016 is er een digitaleenquete opengesteld om te kijken welke behoeften er nog liggen binnen po, vo en mbo om de begeleiding van ERWD-leerlingen te versterken. Ook is nagegaan in hoeverre de protocollen binnen het onderwijs worden toegepast. Concluderend kan gesteld worden dat de begeleiding van ERWD-leerlingen binnen het onderwijs behoorlijk op de kaart staat. Het begin is gemaakt. Om echt te komen tot een professionele aanpak is meer aandacht in de toekomst nodig. Bewustwording bij docenten, rekencoördinatoren en andere betrokkenen over wat nu goed rekenonderwijs is zou centraal moeten staan.
Bekijk: Rapport voortgang implementatie Masterplan Dyscalculie

Momenteel vindt er overleg plaats met het ministerie van OCW om te kijken of en op welke wijze het Masterplan Dyscalculie hier ook in de toekomst een bijdrage aan kan blijven leveren.

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en het actuele aanbod.
Meld u nu aan