LINKS BAO, SBO EN SO

Balans: dyscalculie

Op de website van Balans staat informatie voor ouders over de kenmerken, oorzaken en gevolgen, het vaststellen en behandelen van dyscalculie.
www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie

Leraar 24: Dossier Dyscalculie

Sinds een aantal jaar kunnen leerlingen de diagnose dyscalculie krijgen. Er is echter nog veel onduidelijkheid rond dyscalculie. Wat is het precies, hoe herken je het, hoe vaak komt het voor, hoe ga je er mee om?
www.leraar24.nl/dossier/2562/dyscalculie

Doorlopende leerlijnen taal en rekenen

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het niveau van taal en rekenen moet op een hoger niveau worden gebracht. Het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding is in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan.
www.taalenrekenen.nl  

Kennisnet: passend onderwijs: dyscalculie

Informatie over dyscalculie en hoe leerlingen met dyscalculie begeleid kunnen worden.
www.kennisnet.nl/themas/passend-onderwijs/...  


Rekenstoornis

Informatie voor iedereen die te maken heeft met de rekenstoornis dyscalculie; leerkrachten, remedial teachers, leerlingbegeleiders, gedragwetenschappers en ouders. Onderwerpen: definiŽring, signalering en begeleiding van dyscalculie. Ook wordt aandacht besteed aan klinisch en wetenschappelijk onderzoek naar dyscalculie. Prof. Dr. Hans van Luit, Hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht heeft meegewerkt aan deze website.
www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/...


Rekendoelen primair onderwijs (SLO)

Op deze website staat een uitwerking van 1F in voor het basisonderwijs herkenbare leerlijnen en doelen. Bij de referentieniveaus zijn voorbeelden uit de gangbare rekenmethoden en toetsen opgenomen. Het onderdeel ‘Praktijk’ geeft informatie en tips over het gebruik van 1F in de klas en in de school.
http://rekendoelen.slo.nl
 


Speciaal rekenen

Website van het Project Speciaal Rekenen dat zich richt op de invoering van realistisch rekenen in het s(b)o. Uitgangspunt is dat ook in het s(b)o wordt gewerkt met een realistische reken-wiskundemethode. Het project ontwikkelt materialen die het gebruik van de methode vergemakkelijken.
www.fi.uu.nl/speciaalrekenen/
 


Steunpunt referentieniveaus taal en rekenen PO

Het Steunpunt referentieniveaus taal en rekenen PO is in opdracht van het ministerie van OCW tijdelijk ondergebracht bij het Projectbureau Kwaliteit (PK) van de PO-Raad. Het zorgt voor de uitvoering van verschillende activiteiten op het gebied van taal en rekenen. Vragen op bestuurlijk niveau kunt u stellen aan de infodesk van de RO-Raad.
www.poraad.nl/content/infodesk


School aan zet

Op de website van School aan Zet vindt u meer informatie over stimuleringsmaatregelen.
www.schoolaanzet.nl/primair-onderwijs/taal-lezen-en-rekenen/
 


Verbetertrajecten taal en rekenen 2012

Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de taal- en rekenverbetertrajecten verbeterd. De in schooljaar 2009/2010 ingezette stijgende lijn zet zich voort in schooljaar 2010/2011.
www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/verbetertrajecten-taal-en-rekenen-2012.html
KPC Groep