PRODUCTEN

Producten ontwikkeld vanuit het Masterplan

Handreikingen in posterformaat die u kan helpen op operationeel niveau en op strategisch / tactisch niveau het protocol Ernstige RekenWiskunde Problemen en Dyscalculie te implementeren.
Handreiking po en so     Downloaden (pdf)
Signaleringskaart po   Downloaden (pdf)
Signaleringskaart po met hyperlinks   Downloaden (pdf)
Waaier po   Downloaden (pdf)
Stappenplan PO Bekijken  
Rekenproblemen… Een zaak van alle vakken! Bestellen Downloaden (pdf)


Producten ontwikkeld door anderen

Kwaliteitskaart voor zwakke rekenaars School aan zet brochure PO
Passende perspectieven rekenen SLO project PO
Checklist doorlopende leerlijnen taal en rekenen SLO en partners checklist PO VO MBO


Presentaties conferentie 10 december 2014

Op maandag 10 december 2014 vond in Utrecht de Conferentie Masterplan Dyscalculie voor primair onderwijs en speciaal onderwijs plaats. De materialen en presentaties stellen we graag digitaal beschikbaar.
A6 kaart dyscalculie.pdf
Waaier dyscalculie.pdf
Aan de slag met rekenproblemen.pdf
Cognitief gedragstherapeutische aspecten.pdf
Diagnosticerend lesgeven.pdf
Doorgaande leerlijnen verbanden.pdf
Goed rekenbeleid.pdf
Leerlingvolgsystemen voor het voortgezet speciaal onderwij.pdf
ERWDdiagnostiek.pdf
Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen.pdf
Peilen en stimuleren van meetkunde.pdf
Rekenwerkgesprek aan Zet.pdf
Welke oplossingsstrategieën gebruiken.pdf
Werken met een denkpapier po.pdf
KPC Groep