PUBLICATIES EN ONDERZOEK

Dyslexie en dyscalculie: een kwestie van aanpakken. Verkenning n.a.v. motie 17
Deze verkenning gaat in op de vraag: Wat is bekend over onderwijsfactoren in het primair onderwijs die mogelijk van invloed zijn op het (schijnbaar) vóórkomen van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie en van ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie?
Dyslexie en dyscalculie: een kwestie van aanpakken (pdf)

Notten, C., Versteeg, B. & Martens, L. (2014) Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt. De modellen uit het protocol ERWD in de praktijk. Assen, Van Gorcum. Informatie waarmee leraren drie belangrijke modellen uit het protocol ERWD kunnen gebruiken om goede rekenlessen te verzorgen. Handvatten om rekenwiskundelessen af te stemmen op de rekenvaardigheid en de ontwikkeling van de leerlingen. Bestelinformatie  

Hoogland, Kees, Koning, Jaap de & Tanis, Olivier (2013) Rekenen in beeld. Rotterdam, Erasmus Universiteit/SEOR. Onderzoek in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs naar de vraag of beeldende versies van rekenopgaven beter gemaakt worden dan talige versies. Daarnaast wordt onderzocht of kenmerken van leerlingen invloed hebben op het verschil in rekenprestaties met beide typen vragen.  
Rekenen in beeld


Wetenschappelijke artikelen  


Remediëring bij rekenzwakke kleuters met een beperking in werkgeheugen en/of intelligentie / Hans Luit (2014).
    In: Goudena, P., Groot,  R de & Janssens, J.(Eds.), Orthopedagogiek: State of the art (pp. 43-56) Antwerpen:
    Garant.
    Onderzoek naar de vraag of kleuters die naast zwakke voorbereidende rekenvaardigheden ook een zwak
    werkgeheugen en/of een lage intelligentie hebben, toch kunnen profiteren van remediërend onderwijs.

Structurele ondersteuning aan kleuters met een achterstand in getalbegrip / Toll, S.W.M., & Luit, J.E.H. van 
    In: Pedagogische Studiën, 91/2, (2014) 82-96.
    Kleuters met een zwak getalbegrip kunnen in latere schooljaren rekenproblemen ontwikkelen. Onderzoek naar
    de vraag of een door de auteurs ontwikkeld remediërend programma voor kleuter-rekenen effectief is.
 

Overige artikelen

Primair onderwijs, sbo, so: Kiezen in rekendoelen met leerroutes van Passende Perspectieven  / Nina
    Boswinkel. In: Nieuwsbrief Masterplan dyscalculie, april 2015
Rekenprofiel als basis voor analyse van rekenachterstanden en diagnostiek / W. Danhof, P. Bandstra, S. Faber,
    W. Hofstetter, A. Minnaert & W. Ruijssenaars. In: Remediaal, voorjaar 2014
Signalering van rekenproblemen in het voortgezet onderwijs / Mieke van Groenestijn
    In: Nieuwsbrief Masterplan dyscalculie, oktober 2014 
Hoe signaleer je dyscalculie? Vijf aandachtspunten voor basisscholen / Jojanneke van der Beek
    (Univ. van Utrecht). - In: Nieuwsbrief Masterrplan dyscalculie, oktober 2014  
Vroege signalen van dyscalculie / Toll, S.W.M., & Van Luit, J.E.H  In: Jeugd, School & Wereld, 99, 6-9   Barneveld,
    Simone (2014)
Spelend leren rekenen  / NRO, hier leren we van, inspirerend voorbeeld van onderzoek voor het onderwijs. Over
    het programma Op weg naar rekenen, een programma om rekenachterstanden bij kleuters weg te werken.

Film en video

Dyscalculie: wat is het, en wat kan je er aan doen?  / Klokhuis 5 maart 2015
 
KPC Groep