TOETSING

Cito eindtoets voor leerlingen met dyscalculie

Voor leerlingen met dyscalculie is geen aangepaste versie van de eindtoets beschikbaar. Een rekenmachine mag niet worden gebruikt. De leerling mag wel extra tijd krijgen om de toets te maken.
Hulpmiddelen bij CITO toets 

 

LVS toetsen rekenen-wiskunde

Voor meer informatie over het afnemen van Cito LVS-toetsen bij leerlingen met dyscalculie ontwikkelde Cito de brochure 'Het afnemen van toetsen bij leerlingen met dyscalculie'. Het advies van Cito is om alle leerlingen de toetsen onder dezelfde omstandigheden te laten maken en dus de voorgeschreven afname-instructies te volgen. Dit in verband met de vergelijkbaarheid van de resultaten van leerlingen met die van anderen in hun groep en de normgroep.
Het afnemen van toetsen bij leerlingen met dyscalculie (pdf)

KPC Groep