PRIMAIR ONDERWIJS

Protocol bao-sbo en so


ERWDHet Protocol ‘Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie BAO SBO SO (ERWD 1), geeft scholen concrete handvatten voor het vormgeven van beleid op het gebied van het signaleren, begeleiden en eventueel doorverwijzen van leerlingen met Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie. Uitgangspunt is zo optimaal mogelijk reken- en wiskundeonderwijs voor alle leerlingen van 4 – 12 jaar.  De doelgroep is iedereen die direct of indirect bij het onderwijs is betrokken: leerkrachten, managers, begeleiders, onderzoekers en ouders.
Het (V)SO is opgenomen in de reguliere protocollen. De protocollen zijn niet van toepassing voor cluster 3 ZML en MG.
Protocol ERWD1 (pdf) | Samenvatting protocol ERWD1 (pdf)

Protocol Dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen

Op 31 maart 2012 verscheen het Protocol Dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen, opgesteld door onder andere Hans van Luit, hoogleraar Dyscalculie aan de Universiteit Utrecht. Dit protocol biedt handvatten voor gedragsdeskundigen om door verantwoord onderzoek te bepalen of een rekenzwakke leerling dyscalculie heeft.
Het Protocol dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen is te bestellen via Graviant uitgeverij.


Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en het actuele aanbod. 
Meld u nu aan

Protocol PO

Protocol ERWD1 (pdf)
Samenvatting protocol PO (pdf)
Handreiking bao, sbo en so (pdf)
Stappenplan po

huisje Gardameer Tignale


KPC Groep