PROFESSIONALISERING

Overdracht train de trainer op 17 december 2015

Het Masterplan Dyscalculie is erop gericht om kennis over ERWD en het protocol de scholen in te brengen. Daartoe ontwikkelden we verschillende producten (o.a. een gesprekswaaier en signaleringskaarten) en organiseerden we conferenties. Tevens ontwikkelden we een train-de-trainer over ERWD. Omdat we alle producten in de looptijd van het Masterplan beschikbaar stellen aan het veld, organiseren we een bijeenkomst om deze train-de-trainer over te dragen aan belangstellenden die de training richting het onderwijsveld verder uit kunnen zetten.

Inhoud
Het trainingsprogramma is opgesplitst in twee delen:
  Het eerste deel gaat in op het versterken van didactische vaardigheden van docenten in de klas. Hierbij komen onder andere aan de orde: het handelingsmodel en het drieslagmodel en de vier hoofdfasen van rekenen;
  Het tweede deel gaat in op hoe rekenbeleid voor rekenzwakke leerlingen vorm kan krijgen binnen de school. De bijeenkomst wordt ingericht op basis van vooraf ingevulde scans door deelnemers van de training. De scan richt zich onder andere op: inrichting van het rekenonderwijs, bekwaamheid en betrokkenheid, communicatie, signalering en begeleiding.

Doelgroep
De train-de-trainer kan gegeven worden door professionals die ervaring hebben met het trainen van groepen, die bekend zijn met de inhoud van het Protocol Dyscalculie en die kennis hebben op het gebied van ERWD.

Insteek
Tijdens de overdracht wordt het materiaal (PowerPoint, facilitator notes) overgedragen. We zoomen in op de keuzes die we gemaakt hebben en de lessons learned.
Vervolgens gaan we in groepen met elkaar in gesprek over hoe de training het beste uitgezet kan worden binnen scholen en hoe je er het beste mee kunt werken. Van deelnemers wordt hierbij een actieve input gevraagd waarbij leren van en met elkaar centraal staat.
Na de bijeenkomst wordt het materiaal op de website van het Masterplan Dyscalculie geplaatst.

Tijd en plaats
Donderdag 17 december van 9.30 tot 12.30 uur te ’s-Hertogenbosch

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd en wil je je aanmelden? Dat kan, meld je dan nu aan.

Meer informatie of vragen:  e.ketelaars@kpcgroep.nl.


Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en het actuele aanbod.  
Meld u nu aan

Protocollen Dyscalculie

Protocol Dyscalculie PO
Protocol Dyscalculie VO
Protocol Dyscalculie MBO
KPC Groep