PRODUCTEN

Stappenplan MBO

Dit stappenplan Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie reikt informatie aan over stappen die u in uw school kunt zetten bij de ondersteuning van studenten met rekenproblemen.
Per stap zijn aandachtspunten benoemd met waar mogelijk verwijzing naar bronnen met achtergrondinformatie. Het stappenplan begint met het bieden van goed rekenonderwijs in de MBO-instelling/opleiding. In preventief opzicht is het belangrijk dat de kwaliteit van het rekenonderwijs in MBO-instelling op orde is. Neem stappen als dit niet het geval is.
Bij het gebruik van het stappenplan maakt het verschil of er sprake is van een éénjarige of een drie- of vierjarige opleiding. Onderzoek welke aandachtspunten uit het stappenplan van toepassing zijn.
Toelichting gebruik stappenplan

      Stap 0    Instellingsniveau
      Het bieden van goed rekenonderwijs in opleiding
   
      Stap 1   Groepsniveau
      Het bieden van goede rekenlessen 
   
      Stap 2    Subgroepniveau
      Het intensiveren van het rekenaanbod in de les
   
      Stap 3    Studentniveau
      Individuele begeleiding van studenten met ernstige
      rekenproblemen
 
      Stap 4    Studentniveau
      Individuele begeleiding van studenten met ernstige en
      hardnekkige rekenproblemen (dyscalculie)

Voor wie
Het stappenplan is bedoeld voor rekencoördinatoren en (interne) rekenexperts in de MBO-instelling/opleiding. Ook rekendocenten kunnen gebruik maken van het stappenplan. In geval van begeleiding van studenten in stap 3 of 4 is het verstandig dat zij dan ondersteuning vragen aan de interne rekenexpert van de instelling.

Het stappenplan is ontwikkeld bij het ‘Protocol Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie in MBO’ (M. van Groenestijn, G. van Dijken en D. Janson, 2012).   

KPC Groep