PRODUCTEN

Stappenplan MBO


 
      Instellingsniveau
Wie: directie, rekencoördinator / rekenspecialist, rekendocenten
Het bieden van goed rekenonderwijs in opleiding
De MBO-instelling schept omstandigheden om goed rekenonderwijs te bieden, door:
Het analyseren van het huidige en het gewenste rekenaanbod in de mbo-instelling/opleiding
Het continue monitoren van de kwaliteit en de opbrengsten van het rekenonderwijs en het
    planmatig zetten van stappen om de kwaliteit  te versterken
Aandachtspunten
   De kwaliteit van het huidige rekenonderwijs in de mbo-instelling/opleiding  
   De visie en het beleid m.b.t. het rekenonderwijs, vastgelegd in een beleidsplan
   Doelen en inhoud van het rekenonderwijs in de mbo-instelling/opleiding
       de doelen van het rekenonderwijs: referentieniveaus en leerlijnen
        het rekenaanbod
        afstemming tussen het generieke rekenen en rekenen in de beroepsgerichte vakken
   Het leerlingvolgsysteem rekenen in de mbo-instelling/opleiding
        toetsing en examinering
       systematisch observeren van rekenhandelingen
       rekengesprekken met studenten
   Het signaleren en begeleiden van leerlingen met (ernstige) rekenproblemen.
         procedures en faciliteiten
   De inrichting en organisatie van het rekenonderwijs in de mbo-instelling/opleiding
       beschikbare rkentijd in het curriculum
       omgaan met verschillen in de rekenles
       intern ondersteuningsteam voor vakgeboed rekenen
   De taken en verantwoordelijkheden en communicatie bij het ondersteunen van studenten met
       rekenproblemen

   De gewenste deskundigheid van de docenten: didactische, organisatorische en pedagogische
       kennis en vaardigheden

   Het systematisch monitoren en evalueren van de opbrengsten van het rekenonderwijs in de
       mbo-instelling/opleiding: beleid uitzetten om de kwaliteit van het rekenonderwijs te versterken

   De overgang van het VO naar MBO: doorlopende leerlijnen

    
        Groepsniveau
  
        Subgroepniveau
 

        Studentniveau
 

        StudentniveauKPC Groep