PRODUCTEN

Stappenplan MBO


 
        Instellingsniveau
 
    
        Groepsniveau
Wie: rekendocenten
Het bieden van goed rekenlessen
Docenten bieden aan studenten met een normale rekenwiskundige ontwikkeling goede rekenlessen, door:
doelgericht te werken op basis van leerlijnen en referentieniveaus
systematisch de rekenontwikkeling van de leerlingen te volgen
een passend rekenaanbod te bieden met een goede rekeninstructie, mede op basis van het
     handelingsmodel en drieslagmodel.
Aandachtspunten
   Systematisch de rekenontwikkeling van studenten volgen: toetsen en observeren
   Lesdoelen stellen, op basis van leerlijnen en referentieniveaus
   Een goede rekeninstructie en passende en functionele leerstof en verwerking aanbieden
   Evalueren of de lesdoelen bereikt zijn en studenten feedback geven   
   De gewenste deskundigheid van de rekendocent

  
        Subgroepniveau
 

        Studentniveau
 

        Studentniveau
 


KPC Groep