PRODUCTEN

Stappenplan MBO


 
        Instellingsniveau
 
    
        Groepsniveau
  
        Subgroepniveau
Wie: rekendocenten

Het intensiveren van het rekenaanbod in de les
Docenten intensiveren in de klas het rekenaanbod voor studenten met geringe rekenproblemen, door:
  vroegtijdig rekenproblemen te signaleren
  te analyseren wat de onderwijsbehoeften van deze studenten zijn
  doelgericht (in een subgroep) extra instructie en verwerking te bieden, afgestemd op de
     onderwijsbehoeften van de studenten
  te differentiëren itijdens de rekenles
  systematisch de voortgang te evalueren.

Aandachtspunten
   Studenten met geringe rekenproblemen vroegtijdig signaleren: analyseren toetsen, observeren en
       rekengesprekken.

   Doelgericht extra instructie en verwerking bieden, afgestemd op de onderwijsbehoeften
      van (een subgroep) studenten, differentiëren in de rekenles

   Evalueren of de betrokken studenten de gestelde doelen bereikt hebben: hoe nu verder?
   De gewenste deskundigheid van de rekendocent   


        Studentniveau
 

        Studentniveau


KPC Groep