PRODUCTEN

Stappenplan MBO


 
        Instellingsniveau
 
    
        Groepsniveau
  
        Subgroepniveau
 

        Studentniveau
Wie: rekendocenten, rekenspecialist, zorgcoördinator, loopbaanbegeleider

Individuele begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen
De opleiding biedt individuele begeleiding aan studenten die op enkele of alle deelgebieden ernstige rekenproblemen ervaren, door:
  intern een diagnostisch rekenonderzoek uit te voeren
  doelgericht een individueel handelingsplan op stellen
  de rekeninstructie, leerstof, verwerking en rekentijd af te stemmen op de specifieke
      onderwijsbehoeften van de student
  systematisch de voortgang te evalueren.
  de onderwijsbehoeften van de student en het aanbod af te stemmen met docenten, andere
      (beroepsgerichte) vakken en stagebegeleiders

Aandachtspunten
   Intern diagnostisch rekenonderzoek: wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften van de student?
   Doelgericht en functioneel opstellen individueel handelingsplan rekenen; afstemmen
       rekeninstructie, leerstof, verwerking en leertijd op de specifieke onderwijsbehoeften van de
       student

   Communicatie en afstemming met docenten andere (beroepsgerichte) vakken en
       praktijkbegeleiders

   Evalueren of de doelen uit het individueel handelingsplan bereikt zijn: hoe nu verder?
   Taken en verantwoordelijkheden: rekendocent en overige docenten, praktijkbegeleiders, (studie)
       loopbaanbegeleider, rekenspecialist,intern ondersteuningsteam, zorgcoördinator en
       eigenaarschap student
   


        Studentniveau


KPC Groep