PRODUCTEN

Stappenplan MBO


 
        Instellingsniveau
 
    
        Groepsniveau
  
        Subgroepniveau
 

        Studentniveau
 

        Studentniveau
Wie: rekendocenten, rekenspecialist, externe diagnosticus, zorgcoördinator, loopbaanbegeleider

Individuele begeleiding van studenten met ernstige en hardnekkige rekenproblemen (dyscalculie)
De opleiding biedt individuele (en blijvende) begeleiding aan studenten met ernstige en hardnekkige rekenproblemen, door:
psychodiagnostisch onderzoek uit te (laten) voeren (indien nodig)
doelgericht een individueel handelingsplan op te stellen
de rekeninstructie, leerstof, verwerking en rekentijd af te stemmen op de specifieke
    onderwijsbehoeften van de student
systematisch de voortgang te evalueren
de onderwijsbehoeften van de student en het aanbod  af te stemmen met docenten andere
    (beroepsgerichte) vakken en stagebegeleiders

Aandachtspunten
   Psychodiagnostisch onderzoek: Dyscalculie? Wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften van de
       student?

   Doelgericht opstellen individueel handelingsplan; afstemmen rekeninstructie, leerstof,
       verwerking en rekentijd op de specifieke onderwijsbehoeften van de student, deskundige
       begeleiding vanuit ondersteuningsteam mbo-instelling/opleiding

   Communicatie en afstemming met docenten andere (beroepsgerichte) vakken en
       praktijkbegeleiders

   Evalueren of de doelen uit het individueel handelingsplan bereikt zijn: hoe nu verder?
   Taken en verantwoordelijkheden: rekendocenten, praktijkbegeleiders, (studie)
       loopbaanbegeleiders, rekenspecialist, intern ondersteuningsteam, zorgcoördinator en
       eigenaarschap student
  KPC Groep