PRODUCTEN

Stappenplan PO

Dit stappenplan Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie reikt informatie aan over stappen die u in uw school kunt zetten bij de ondersteuning van leerlingen met rekenproblemen. Per stap zijn aandachtspunten benoemd met waar mogelijk verwijzing naar bronnen met achtergrondinformatie.
Het stappenplan begint met het bieden van goed rekenonderwijs in school. In preventief opzicht is het belangrijk dat de kwaliteit van het rekenonderwijs in school op orde is. Neem stappen als dit niet het geval is.
Toelichting gebruik stappenplan

      Stap 0    Schoolniveau
      Het bieden van goed rekenonderwijs in school
   
      Stap 1   Klassenniveau
      Het bieden van goede rekenlessen in de klas 
   
      Stap 2    Subgroepniveau
      Het intensiveren van het rekenaanbod in de klas
   
      Stap 3    Leerlingniveau
      Individuele begeleiding van leerlingen met ernstige
      rekenproblemen
 
      Stap 4    Leerlingniveau
      Individuele begeleiding van leerlingen met ernstige en
      hardnekkige rekenproblemen (dyscalculie)

Voor wie
Het stappenplan is bedoeld voor rekencoördinatoren, rekenspecialisten en/of intern begeleiders in het primair onderwijs. Ook leerkrachten kunnen gebruik maken van het stappenplan. In geval van begeleiding van leerlingen in de fase oranje of rood is het verstandig dat zij dan ondersteuning vragen aan de rekencoördinator, interne rekenexpert en/of intern begeleider in school.

Het stappenplan is ontwikkeld bij het ‘Protocol Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie in BaO, SBO en SO’ (M. van Groenestijn, C. Borghouts en C. Janssen, 2011).   

KPC Groep