PRODUCTEN

Stappenplan PO


 
        Schoolniveau
 
    
        Klassenniveau
  
        Subgroepniveau
Wie: leraren

Het intensiveren van het rekenaanbod in de klas
Leraren intensiveren in de klas het rekenaanbod voor leerlingen met geringe rekenproblemen, door:
  vroegtijdig rekenproblemen te signaleren
  te analyseren wat de onderwijsbehoeften van deze leerlingen zijn
  doelgericht (in een subgroep) aan hen verlengde instructie en extra oefening te bieden
  te differentiëren binnen de groep, bijvoorbeeld naar handelingsniveau
  systematisch de voortgang te evalueren.

Aandachtspunten
   Leerlingen met geringe rekenproblemen vroegtijdig signaleren op basis van toetsen, observeren
       en rekengesprekken

   Doelgericht verlengde instructie en extra oefening bieden, afgestemd op de onderwijsbehoeften
      van (een subgroep) leerlingen, differentiëren binnen de groep

   Evalueren of de betrokken leerlingen de gestelde rekendoelen bereikt hebben
   De gewenste deskundigheid van de leraar   


        Leerlingniveau
 

        Leerlingniveau


KPC Groep