Toelichting gebruik Stappenplan VO

Het stappenplan is ontwikkeld bij het ‘Protocol Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie VO’ (M. van Groenestijn, G. van Dijken en D. Janson, 2012). U treft in het stappenplan informatie aan over stappen die u in school kunt zetten bij de ondersteuning van leerlingen met rekenproblemen. Binnen het VO kunt u het stappenplan nader toespitsen op het vmbo, havo of vwo.

Het stappenplan is bedoeld voor rekencoördinatoren en (interne) rekenexperts in het voortgezet onderwijs. Ook rekendocenten kunnen gebruik maken van het stappenplan. Bij de begeleiding van individuele leerlingen in stap 3 en 4 is het verstandig dat rekendocenten dan ondersteuning vragen aan de rekencoördinator en/of interne rekenexpert in school.

Het stappenplan begint met het bieden van goed rekenonderwijs in school (zie stap 0). In preventief opzicht is het belangrijk dat de kwaliteit van het rekenonderwijs in school op orde is. Onderneem op schoolniveau actie als dit niet het geval is. Zet het uit in het rekenbeleid van school en de professionalisering van rekendocenten.

Op klassenniveau (zie stap 1) worden aandachtspunten aangereikt voor het bieden van goede rekenlessen. Onderzoek met de rekendocenten op welke punten zij de kwaliteit van hun les kunnen versterken.

Bij stap 2 staan aandachtspunten voor rekendocenten om op het niveau van een subgroepje het rekenaanbod te intensiveren voor leerlingen met geringe rekenproblemen. Door vroegtijdig deze leerlingen in een subgroepje extra instructie en oefening te bieden kunnen vaak ernstige rekenproblemen voorkomen worden.

Stap 3 beschrijft op leerlingniveau aandachtspunten voor de individuele begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen, afgestemd op hun specifieke onderwijsbehoeften. Wellicht profiteren deze leerlingen daarna weer voldoende van het rekenaanbod op klassen- en subgroepniveau.

Stap 4 richt zich op de individuele begeleiding van leerlingen met ernstige en hardnekkige rekenproblemen (dyscalculie). Raadpleeg interne en externe rekenexperts.
 
Hoe werkt het stappenplan
Klik op de eerste pagina een stap aan waar u iets meer over wil weten.
De geselecteerde stap wordt kort beschreven. Vervolgens klikt u binnen deze stap een specifiek aandachtspunt aan.
Er wordt een korte schets gegeven van het geselecteerde aandachtspunt. Hierbij wordt verwezen naar bronnen (publicaties, sites) waar u meer informatie kunt vinden.
 
Het rekenonderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Houd deze ontwikkelingen bij op bijvoorbeeld de sites van www.masterplandyscalculie.nl, www.steunpunttaalenrekenenvo.nl en  www.taalenrekenen.nl
 
 
 
 

.

 KPC Groep/a>