PRODUCTEN

Stappenplan VO

Dit stappenplan Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie reikt informatie aan over stappen die u in uw school kunt zetten bij de ondersteuning van leerlingen met rekenproblemen. Binnen het VO kunt u het stappenplan toespitsen op het vmbo, havo en vwo.
Per stap zijn aandachtspunten benoemd met waar mogelijk verwijzing naar bronnen met achtergrondinformatie. Het stappenplan begint met het bieden van goed rekenonderwijs in school. In preventief opzicht is het belangrijk dat de kwaliteit van het rekenonderwijs in school op orde is. Neem stappen als dit niet het geval is.
Toelichting gebruik stappenplan

      Stap 0    Schoolniveau
      Het bieden van goed rekenonderwijs in school
   
      Stap 1   Klassenniveau
      Het bieden van goede rekenlessen in de klas 
   
      Stap 2    Subgroepniveau
      Het intensiveren van het rekenaanbod in de klas
   
      Stap 3    Leerlingniveau
      Individuele begeleiding van leerlingen met ernstige
      rekenproblemen
 
      Stap 4    Leerlingniveau
      Individuele begeleiding van leerlingen met ernstige en
      hardnekkigerekenproblemen (dyscalculie)

Voor wie
Het stappenplan is bedoeld voor rekencoördinatoren en (interne) rekenexperts in het voortgezet  onderwijs. Ook rekendocenten kunnen gebruik maken van het stappenplan. In geval van begeleiding van leerlingen in stap 3 of 4 is het verstandig dat zij dan ondersteuning vragen aan de interne rekenexpert in school.

Het stappenplan is ontwikkeld bij het ‘Protocol Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie in VO’ (M. van Groenestijn, G. van Dijken en D. Janson, 2012).   

KPC Groep