PRODUCTEN

Stappenplan VO


 
      Schoolniveau

10  De overgang van PO naar VO en van VO naar MBO: doorlopende
      leerlijnen

Er is sprake van een doorlopende leerlijn rekenen bij de overgang van PO naar VO.
 
Leerlingen met rekenproblemen worden bij de overdracht gesignaleerd en ontvangen direct bij instroom in het VO (intensieve) begeleiding. Op basis van leerlingdossier en gesprek met basisschool (en ouders).
 
De doorlopende leerlijnen rekenen in school leiden tot het behalen van referentieniveaus die in het mbo of andere vervolgopleidingen gewenst zijn.
 
In de overdracht naar het MBO of een andere vervolgopleiding worden leerlingen met rekenproblemen besproken. Leg een leerlingdossier aan.

 

 

 

 

 

Doorlopende leerlijnen, referentieniveaus
www.taalenrekenen.nl
 
Aansluiting PO-VO. Afsluiting en start. Uitwerking referentieniveaus rekenen 1F en 1S
www.schoolaanzet.nl
 
Rekenlijn vanaf groep 1 in het PO t/m leerjaar 2 in het VO (vier rekendomeinen)
 
Centrale eindtoets PO
Toetsinhoud, afnamedata, rapportages
 
Nieuwe regelgeving overgang PO-VO
 
Aansluiting PO-VO. Stappenplan voor probleemoplossend handelen in de brugklas.
www.schoolaanzet.nlKPC Groep