PRODUCTEN

Stappenplan VO


 
      Schoolniveau
Wie: directie, rekencoördinator / rekenspecialist, rekenleraar
Het bieden van goed rekenonderwijs in school
School schept omstandigheden om goed rekenonderwijs te bieden, door:
Het analyseren van het huidige en het gewenste rekenaanbod in school
Het continue monitoren van de kwaliteit en de opbrengsten van het rekenonderwijs en het
    planmatig zetten van stappen om de kwaliteit  te versterken
Aandachtspunten
   De kwaliteit van het huidige rekenonderwijs in school  
   De visie en het beleid m.b.t. het rekenonderwijs in school, vastgelegd in een beleidsplan
   Doelen en inhoud van het rekenonderwijs in school
       de doelen van het rekenonderwijs: referentieniveaus en leerlijnen
        het rekenaanbod: methode-overstijgend of methode-gestuurd
   Het leerlingvolgsysteem rekenen in school
        methode-onafhankelijke en methode-gebonden toetsen
       systematisch observeren van rekenhandelingen van leerlingen
   Het signaleren en begeleiden van leerlingen met (ernstige) rekenproblemen
   De inrichting en organisatie van het rekenonderwijs in school
       beschikbare rkentijd in het curriculum
       omgaan met verschillen in de rekenles
       afstemming met docenten in andere vakken
       Ondersteuningsteam in school met deskundigheid op het gebied van rekenproblemen
   De taken en verantwoordelijkheden en communicatie bij het ondersteunen van leerlingen met
       rekenproblemen

   De gewenste deskundigheid van de rekenleraren: didactische, organisatorische en pedagogische
       kennis en vaardigheden

   Het monitoren en evalueren van de opbrengsten van het rekenonderwijs in school:
       beleid uitzetten om de kwaliteit van het rekenonderwijs in school te versterken

   De overgang van het PO naar VO en van het VO naar MBO: doorlopende leerlijnen

    
        Klassenniveau
  
        Subgroepniveau
 

        Leerlingniveau
 

        LeerlingniveauKPC Groep