PRODUCTEN

Stappenplan VO


 
        Schoolniveau
 
    
        Klassenniveau
Wie: rekenleraren
Het bieden van goed rekenlessen in de klas
Rekenleraren bieden aan leerlingen met een normale rekenwiskundige ontwikkeling een goede rekenles, door:
doelgericht te werken op basis van leerlijnen en referentieniveaus
systematisch de rekenontwikkeling van de leerlingen te volgen
een passend rekenaanbod te bieden met een goede rekeninstructie, mede op basis van het
     handelingsmodel en drieslagmodel.
Aandachtspunten
   Systematisch de rekenontwikkeling van leerlingen volgen: toetsen en observeren
   Lesdoelen stellen, op basis van leerlijnen en referentieniveaus
   Een goede rekeninstructie en passende leerstof en verwerking bieden, differentiëren binnen de
       klas

   Evalueren of lesdoelen bereikt zijn en leerlingen feedback geven   
   De gewenste deskundigheid van de rekenleraar

  
        Subgroepniveau
 

        Leerlingniveau
 

        Leerlingniveau
 


KPC Groep