PRODUCTEN

Stappenplan VO


 
        Schoolniveau
 
    
        Klassenniveau
  
        Subgroepniveau
Wie: rekenleraren

Het intensiveren van het rekenaanbod in de klas
Rekenleraren intensiveren in de klas het rekenaanbod voor leerlingen met geringe rekenproblemen, door:
  vroegtijdig rekenproblemen te signaleren
  te analyseren wat de onderwijsbehoeften van deze leerlingen zijn
  doelgericht (in een subgroep) aan hen verlengde instructie en extra oefening te bieden,
     afgestemd op de behoeften van de leerlingen
  te differentiëren in de klas, bijvoorbeeld met het handelingsmodel
  systematisch de voortgang te evalueren.

Aandachtspunten
   Leerlingen met geringe rekenproblemen vroegtijdig signaleren: analyseren toetsen, observeren en
       rekengesprekken. Instaptoets in de eerste drie maanden van het eerste leerjaar

   Doelgericht verlengde instructie en extra oefening bieden, afgestemd op de onderwijsbehoeften
      van (een subgroep) leerlingen, differentiëren binnen de klas

   Evalueren of de betrokken leerlingen de gestelde rekendoelen bereikt hebben: hoe nu verder?
   De gewenste deskundigheid van de rekeneraar   


        Leerlingniveau
 

        Leerlingniveau


KPC Groep