PRODUCTEN

Stappenplan VO


 
        Schoolniveau
 
    
        Klassenniveau
  
        Subgroepniveau
 

        Leerlingniveau
Wie: rekenleraren, mentor, interne rekenspecialist, zorgcoördinator

Individuele begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen
School biedt individuele begeleiding aan leerlingen die op enkele of alle deelgebieden ernstige rekenproblemen ervaren, door:
  intern een diagnostisch rekenonderzoek uit te voeren
  doelgericht een individueel handelingsplan (of OPP) op stellen
  de rekeninstructie, leerstof en rekentijd af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van
     de leerling
  systematisch de voortgang te evalueren.
  de onderwijsbehoeften van de leerling af te stemmen met andere vakleraren in het team

Aandachtspunten
   Intern diagnostisch rekenonderzoek: wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling?
   Doelgericht opstellen van een individueel handelingsplan (of OPP); afstemmen rekeninstructie,
       leerstof en rekentijd op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling

   Communicatie en afstemming met andere (vak)leraren in het team
   Evalueren of de doelen uit het individueel handelingsplan (of OPP) bereikt zijn: hoe nu verder?
   Taken en verantwoordelijkheden: leraar, mentor, intern rekenspecialist, zorgcoördinator,
       examencoördinator, ouders/verzorgers
   


        Leerlingniveau


KPC Groep