PRODUCTEN

Stappenplan VO


 
        Schoolniveau
 
    
        Klassenniveau
  
        Subgroepniveau
 

        Leerlingniveau
 

        Leerlingniveau
Wie: rekenleraren, mentor, intern rekenspecialist, externe diagnosticus, zorgcoördinator

Individuele begeleiding van leerlingen met ernstige en hardnekkige rekenproblemen (dyscalculie)
School biedt individuele (en blijvende) begeleiding aan leerlingen met ernstige en hardnekkige rekenproblemen, door:
psychodiagnostisch onderzoek uit te (laten) voeren
doelgericht een individueel handelingsplan (of OPP) op te stellen
de rekeninstructie, leerstof en rekentijd af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de
     leerling
systematisch de voortgang te evalueren
de onderwijsbehoeften van de leerling af te stemmen met andere vakleraren in het team

Aandachtspunten
   Psychodiagnostisch onderzoek: Dyscalculie? Wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften van de
       leerling?

   Doelgericht opstellen individueel handelingsplan (of OPP); afstemmen rekeninstructie, leerstof en
       rekentijd op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling, intensieve en deskundige
       begeleiding binnen en buiten de rekenles

   Communicatie en afstemming met andere (vak)leraren in het team
   Evalueren of de doelen uit het individueel handelingsplan (of OPP) bereikt zijn: hoe nu verder?
   Taken en verantwoordelijkheden: rekenleraar, intern en extern rekenspecialist, zorgcoördinator,
       examencoördinator, ouders/verzorgers
   KPC Groep