PRODUCTEN

Producten ontwikkeld vanuit het Masterplan

Handreikingen in posterformaat die u kan helpen op operationeel niveau en op strategisch / tactisch niveau het protocol Ernstige RekenWiskunde Problemen en Dyscalculie te implementeren.
Handreiking vo en vso   Bestellen Downloaden (pdf)
Signaleringskaart vo   Downloaden (pdf)
Signaleringskaart vo met hyperlinks   Downloaden (pdf)
Waaier vo   Downloaden (pdf)
Beslismodel ER-rekentoets vo   Downloaden (pdf)
Stappenplan VO Bekijken  
     


Producten ontwikkeld door anderen

Checklist doorlopende leerlijnen taal en rekenen SLO en partners checklist PO VO MBO


Presentaties conferentie 9 december 2014

Op maandag 9 december 2014 vond in Utrecht de Conferentie Masterplan Dyscalculie voor vo, vso en praktijk onderwijs plaats. De materialen en presentaties stellen we graag digitaal beschikbaar.
A6 kaart dyscalculie.pdf
Waaier dyscalculie.pdf
Doorgaande leerlijnen procenten.pdf
Goed instellingsbeleid.pdf
Het rekengesprek met het drieslagmodel.pdf
Het rekenwerkgesprek.pdf
Hoe hebben ze 't geleerd.pdf
Hulp bij rekenwiskundeproblemen in het vo.pdf
Leerlingen screenen en onderzoeken.pdf
Onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen.pdf
Realistisch rekenen.pdf
Rekenkaart in 3F rekenlessen.pdf
Werken met een denkpapier vo.pdf
Zwakke rekenaars in het vo.pdf
KPC Groep