VOORTGEZET ONDERWIJS

Protocol VO en VSO

erwd2 Het Protocol 'Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie VO VSO' (ERWD 2), geeft scholen concrete handvatten voor het vormgeven van beleid op het gebied van het signaleren, begeleiden en eventueel doorverwijzen van leerlingen met Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie. Uitgangspunt is zo optimaal mogelijk rekenonderwijs afgestemd op zowel de zwakke als de sterke rekenaars. De doelgroep is iedereen die bij dit onderwijs is betrokken, van leidinggevende tot (reken)leraar en van rekenspecialist tot mentor.
Het (V)SO is opgenomen in de reguliere protocollen. De protocollen zijn niet van toepassing voor cluster 3 ZML en MG.
Protocol ERWD2 (pdf) | Samenvatting protocol ERWD2 (pdf)


Protocol Dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen

Op 31 maart 2012 verscheen het Protocol Dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen, opgesteld door onder andere Hans van Luit, hoogleraar Dyscalculie aan de Universiteit Utrecht. Dit protocol biedt handvatten voor gedragsdeskundigen om door verantwoord onderzoek te bepalen of een rekenzwakke leerling dyscalculie heeft.
Het Protocol dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen is te bestellen via Graviant uitgeverij.

 

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en het actuele aanbod.  
Meld u nu aan

Protocol VO

Protocol ERWD2 (pdf)
Samenvatting protocol vo (pdf)
Handreiking vo en vso (pdf)
Stappenplan VO
KPC Groep